Program Polska Bezgotówkowa

| Wróć do bloga

Obecnie przedsiębiorcy mogą liczyć na duże ułatwienia w dostępie do terminali płatniczych, które pozwalają im skutecznie zwiększyć dochody, a także dotrzeć ze swoją ofertą do większej liczby klientów. Za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest między szeroko zakrojony program Polska Bezgotówkowa i to właśnie niemu przyjrzymy się w niniejszym artykule. Dowiedzą się Państwo z niego, na czym właściwie polega ta inicjatywa, kto kwalifikuje się do programu i jakie benefity przysługują przedsiębiorcom z tego tytułu.

Program Polska Bezgotówkowa – co to jest?

To inicjatywa utworzona przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z m.in. ze Związkiem Banków Polskich, Komitetem Agentów Rozliczeniowych oraz znanymi organizacjami płatniczymi. Jej głównym celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom we wdrożeniu u siebie płatności bezgotówkowych, popularyzacja tego rodzaju transakcji wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kompleksowe i przejrzyste działania informacyjno-edukacyjne, a także sukcesywny wzrost liczby elektronicznych terminali płatniczych w naszym kraju.

Na jakie benefity mogą liczyć przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy kwalifikujący się do programu Polska Bezgotówkowa nie ponoszą jakichkolwiek kosztów z tytułu instalacji nowoczesnego terminala płatniczego w swojej firmie. Dodatkowo są zwolnieni z wszelkich opłat związanych z użytkowaniem terminala przez okres 12 miesięcy licząc od daty wdrożenia urządzenia. Naliczanie opłat nastąpi dopiero po upłynięciu tego okresu lub w momencie, gdy terminale wygenerują łączy obrót na kwotę przekraczającą 100 000 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do programu Polska Bezgotówkowa?

Nie trzeba spełniać żadnych specjalnych warunków – do otrzymania darmowego terminala uprawnieni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie posiadali tego urządzenia i nie zawarli umowy na jego instalację z jakimkolwiek agentem rozliczeniowym w ostatnich 12 miesiącach.

Prosimy o kontakt w razie chęci skorzystania z benefitów, które oferuje ta inicjatywa. Chętnie odpowiemy również na wszystkie Państwa pytania w tym temacie.