terminal
 • Samoobsługa

  Terminal jest urządzeniem samoobsługowym. Interesant z łatwością dokonuje opłaty samodzielnie wprowadzając dane za pomocą prostego interfejsu.

 • Wpłaty bez prowizji

  Kwota opłaty, która obciąża rachunek Wpłacającego, wpływa w całości na konto urzędu, sądu, instytucji. Wpłacający nie ponosi jakichkolwiek kosztów transakcji.

 • Środki D+1

  Środki wpłacone przez Interesantów danego dnia wpływają na wskazane rachunki urzędu, sądu, instytucji w kolejnym dniu roboczym, to jest w terminie D+1.

 • Zdalne zarządzanie

  Praca terminali jest nadzorowana przez centralny system informatyczny, który umożliwia ich zdalną konfigurację, pobieranie aktualizacji oprogramowania i bieżące monitorowanie działania.

 • Dostęp do danych

  System centralny gromadzi dane transakcyjne i udostępnia je do podglądu i weryfikacji oraz przesyła do systemów księgowych urzędu, sądu, instytucji.

SAMOOBSŁUGOWY TERMINAL PŁATNICZY Innowacyjne urządzenie do przyjmowania opłat w sektorze publicznym

Terminal jest urządzeniem wolnostojącym, przeznaczonym do instalacji wewnątrz budynków. W podstawowej wersji został wyposażony w ekran dotykowy, trwałą metalową klawiaturę, czytnik kodów QR, drukarkę termiczną oraz moduły płatnicze: pin-pad, czytnik kart oraz czytnik zbliżeniowy. Oprogramowanie terminala umożliwia Wpłacającemu łatwy wybór rodzaju opłaty i szybką realizację transakcji.

PŁATNOŚĆ cztery proste czynności wymagane dla wniesienia opłaty

1

Wybierz rodzaj opłaty

Skorzystaj z ekarnu dotykowego, wskaż rodzaj opłaty.

2

Wpisz kwotę i tytuł

Korzystając z klawiatury wpisz w polu tytułem czego dotyczy wpłata lub wybierz tytuł wpłaty z listy rozwijanej. W razie potrzeby podaj dodatkowe informacje dotyczące wpłaty. Na koniec podaj kwotę.

3

Podaj swoje dane

Wpisz dane Wpłacającego (nazwisko i imię) lub dane firmy, a następnie adres. Jeśli dysponujesz osobistym kodem QR możesz z niego skorzystać wybierając przycisk Kod QR.

4

Zapłać kartą

Dokonaj transakcji kartą platniczą postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Umieść kartę w czytniku lub dokonaj odczytu zbliżeniowo. Wprowadź PIN na klawiaturze numerycznej. Po akceptacji transakcji odbierz potwierdzenie wpłaty.

OFERTA Przedmiotem oferty jest kompleksowa usługa przyjmowania opłat kartami płatniczymi z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w urzędzie, sądzie, instytucji.

NAJEM URZĄDZEŃ

Udostępniamy w formie najmu Samoobsługowe Terminale Płatni-cze, nowoczesne urządzenia pozwalające Klientom urzędu, sądu, instytucji na samodzielny wybór rodzaju opłaty oraz jej szybką i łatwą realizację kartą płatniczą.

SERWIS TECHNICZNY

Sprawujemy stały, zdalny nadzór nad działaniem urządzeń oraz prowadzi-my serwis techniczny Samoobsłu-gowych Terminali Płatniczych w miejscu ich użytkowania.

OBSŁUGA TRANSAKCJI

Nadzorujemy przebieg transakcji, rejestrujemy dane transakcyjne i przekazujemy je do systemów księgowych naszych Kontrahentów. W ramach usługi ponosimy koszty transakcyjne, które tym samym nie obciążają Wpłacającego.

KORZYŚCI

 • Obniżenie kosztów

  Samoobsługowy Terminal Płatniczy z powodzeniem zastępuje kasę urzędu / sądu / instytucji realizując jej funkcje przy znacznie niższych kosztach. Ponadto płatności kartowe eliminują koszty obrotu gotówką.


 • Skrócenie czasu obsługi

  Dostępność urządzeń samoobsługowych skraca czas obsługi interesantów urzędu / sądu / instytucji eliminując oczekiwanie w kolejce do kasy lub czynności związane z przygotowaniem i wysłaniem przelewu bankowego.


 • Wygoda dla interesanta

  Interesant w szybki i wygodny sposób może uiścić wymaganą opłatę kartą płatniczą w siedzibie urzędu / sądu / instytucji, otrzymując natychmiastowe potwierdzenie wpłaty.


 • Bezpieczeństwo transakcji

  Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje operator transakcji kartowych, firma First Data Polska S.A., właściciel marki POLCARD, która jako pierwsza firma rozliczeniowa w Polsce otrzymała certyfikat zgodności ze standardami bezpieczeństwa PCI DSS.


 • Automatyzacja księgowania

  System Zarządzania Terminalami gromadzi dane transakcyjne w zakresie niezbędnym dla potrzeb księgowych i przekazuje je do systemów finansowo-ksiegowych urzędu / sądu / instytucji, co pozwala na automatyzację procesu księgowania wpłat.


O NAS

Instytut Systemów Publicznych jest młodą, prężnie działająca firmą powołaną w 2015 roku. Jednocześnie udziałowcy Instytutu reprezentują długoletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego, a także w obszarze usług finansowych.

Celem Instytutu jest tworzenie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań wspierających obrót bezgotówkowy w sektorze publicznym: w urzędach miast i gmin, w sądach powszechnych i innych instytucjach państwowych i samorządowych.

W trakcie dotychczasowego działania Instytut zrealizował projekt Samoobsługowych Terminali Płatniczych – opracowano założenia projektu i jego ramy prawne, wykonano oprogramowanie, uruchomiono produkcję urządzeń. Pozwoliło to na przeprowadzenie szeregu wdrożeń, w tym w Urzędzie m.st. Warszawy oraz w wielu sądach powszechnych.

First Data Polska S.A., jeden z czołowych operatorów kartowych w Polsce i na świecie, właściciel marki POLCARD, jest strategicznym Partnerem Instytutu Systemów Publicznych w projekcie wykorzystania Samoobsługowych Terminali Płatniczych do upowszechniania płatności kartowych w sektorze publicznym.